Bizim Toptan için “AL” önerisi geldi

Sürdürülebilir kârlılık yolunda tesirli adımlar…

Bizim Toptan’ı, i) çok kanallı satış stratejisi ve CRM uygulamalarıyla artan müşteri sayısı, ii) kârlı kanallar lehine uygunlaşan müşteri ve eser çeşitliliği, iii) iş iştiraki mal tedarik sistemi “SEÇ Marketler”in artan katkısı ve iv) defansif mali yapısı ile beğenmeye devam ediyoruz.

Gıda perakendeciliği dalında, artan maliyet ve sarfiyat baskısı karşısında kâr marjlarının aşağı taraflı riskler altında kalmasını beklediğimiz 2019 yılında, Bizim Toptan’ın müşteri sayısını artırmaya ve satışlarını kârlı kanallar lehine geliştirmeye odaklı stratejisinin devamıyla 2018 yılında kaydettiği düzgünleşme eğilimini koruyacağını kestirim ediyoruz. Şirketin, 2018 sonu itibariyle 313 mn TL düzeyindeki düzeltilmiş net nakit konumu, negatif işletme sermayesi ve kur riskine karşı dirençli mali yapısı ile döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe karşı defansif şirketler ortasında yer aldığını düşünüyoruz.

Şirket payları 2019 yılına ait kestirimlerimiz itibariyle 6,0x düzeltilmiş FD/FAVÖK ve 15,6x F/K ile küresel misal şirketlere nazaran sırasıyla %32 ve %57 iskontolu süreç görmektedir. Modelimizde yaptığımız revizyon sonucunda Bizim Toptan için 12 aylık maksat fiyatımızı 9,00 TL’den 11,20 TL’ye yükseltiyor, mevcut pay fiyatına nazaran sunduğu %40 oranındaki getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli teklifimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli teklifimizi “AL” tarafında devam ettiriyoruz.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Akbank:  Karlarda gerileme sizi yanıltmasın

2019 yılında da kârlı büyümenin devamını bekliyoruz  

Bizim Toptan, 2018 yılında toplam müşteri sayısında kaydettiği yıllık bazda yaklaşık %37’lik (B2B müşteri sayısında +%11) artışın dayanağıyla ciroda yaklaşık %29’luk güçlü büyüme kaydetti. Bu devirde Şirket, kârlı müşteri kanallarının ve eser satışlarının toplam ciro içindeki hissesini artırmaya odaklı stratejinin katkısıyla güçlü FAVÖK (yıllık bazda +%256) büyümesi ve FAVÖK marjı (yıllık bazda +2,5 puan ile %4) ile ziyandan kâra geçti.

Operasyonel masraflarda öngördüğümüz üst istikametli baskıya karşın, müşteri kazanımının devamı ve daha kârlı müşteri kanallarına odaklı satış stratejisinin devamıyla 2018 kaydedilen kârlı büyüme eğiliminin 2019 yılında da korunmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda Şirketin 2019 yılında ciro ve FAVÖK’te yaklaşık %26, net kârda ise %42 oranında büyüme yakalayacağını varsayım ediyoruz.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  SODA SANAYİ:  Teknik tahlilde alım sinyali

 

1Ç19’da güçlü sonuçlar öngörüyoruz

Şirketin müşteri kazanımının devamı ve ana kategori brüt kârlılığındaki güzelleşmenin tesiriyle 1Ç19’da güçlü operasyonel performans kaydetmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda 1Ç19’da net satış gelirlerinin yıllık bazda %28 artarak 994 mn TL’ye, FAVÖK’ünün yıllık bazda %64 artarak 40 mn TL’ye ve FAVÖK marjının da 0,9 puan artarak %4’e yükseleceğini iddia ediyoruz.

Güçlü operasyonel ve temel faaliyet dışı performansın takviyesiyle net kârının ise yıllık bazda %302 ile süratli büyüme kaydederek 4 mn TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

Değerleme ve teklif  

Şirket payları 2019 yılına ait kestirimlerimiz itibariyle 6,0x düzeltilmiş FD/FAVÖK ve 15,6x F/K ile küresel misal şirketlere nazaran sırasıyla %32 ve %57 iskontolu süreç görmektedir. Her ne kadar Şirket payları son 3 aylık periyotta BIST100 endeksine nazaran yaklaşık %33 olumlu ayrışsa da, iskontolu çarpanların ve 2019 yılında hem operasyonel hem de net kâr tarafında devamını öngördüğümüz güçlü performansın, hisseyi cazip kılmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Modelimizde yaptığımız revizyon sonucunda Bizim Toptan için 12 aylık amaç fiyatımızı 9,00 TL’den 11,20 TL’ye yükseltiyor, mevcut pay fiyatına nazaran sunduğu %40 oranındaki getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli teklifimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli teklifimizi “AL” tarafında devam ettiriyoruz.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Garanti Yatırım’ın önerdiği yeni pay portföyü

Riskler

Müşteri sayısında azalma, eser ve müşteri çeşitliliğinin kâr marjı düşük segmentler lehine gelişim göstermesi, iş paydaşlığı mal tedarik sisteminden daha düşük katkı, işletme sermayesinde kötüleşme, değerlememize, varsayımlarımıza ve tavsiyemize yönelik aşağı taraflı riskler ortasındadır.

Vakıf Yatırım raporundan alıntıdır

Yorum yapın