Garanti Bankası için teklif:  “EKLE”

Garanti Bankası’nın 2019 yılının birinci çeyreğindeki net periyot karı bir evvelki çeyreğe nazaran %62,2 oranında artarak 1.722mn TL’ye yükselmiş ve hem beklentimiz olan 1.548mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.550mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Beklentimizdeki sapmada net fiyat ve kurul gelirlerinin beklentimizin üzerinde, ticari zararın ise beklentimizin altında gelmesi tesirli olmuştur. Net devir karı bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran ise %13,7 oranında azalmıştır.

Mevduata verilen faizlerdeki çeyreksel bazda %12 oranındaki gerilemeye rağmen, kredilerden alınan faiz gelirlerinde ufak çaplı artış kaydedilmiş ve kredi mevduat makasında güzelleşme kaydedilmiştir. Öteki taraftan, TÜFE endeksli tahvil getirilerinde bir evvelki çeyreğe nazaran yüksek bazın tesiriyle yaklaşık 2,45 milyar TL’lik gerileme kaydedilmesine bağlı olarak net faiz gelirleri çeyreksel bazda %29 oranında daralarak 4,5 milyar TL’ye gerilemiştir. 2018 yılının son çeyreğinde gerçekleşen enflasyona bağlı düzeltmelerin tesiriyle TÜFE endeksli tahvillerden 3,44 milyar TL gelir kaydedilmişti.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Arçelik: Sıkıntı yılda, piyasayı şaşırtan kar

Banka’nın net fiyat ve kurul gelirleri ise çeyreksel bazda %9,1 oranında artarak 1.431mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıyeten, döviz cinsi kredi karşılıkları için uygulanan korunmanın bilanço içi yansıtılmasına bağlı olarak, kurlardaki bir evvelki çeyreğin bilakis artışın tesiriyle gelir oluşmuş ve swap masraflarının de (1.105mn TL’den 629mn TL’ye) azalmasının katkısıyla bir evvelki çeyrekteki 1.770mn TL’lik ticari ziyan bu yılın birinci çeyreğinde 169mn TL’ye gerilemiştir. Karşılık sarfiyatları ve öbür faaliyet gelirleri çift taraflı muhasebe süreçleri nedeniyle kara tesiri olmamakla birlikte artmıştır.

Karşılık masraflarından öteki faaliyet gelirleri çıkartılarak bir evvelki çeyrekle karşılaştırıldığında %25,8 oranında gerileme kaydedildiği görülmektedir. Ayrıyeten, Banka birinci çeyrekte 100mn TL özgür karşılık (4Ç2018’de 390mn TL) ayırmıştır. Buna ilaveten, Levent Tekrar Yapılanma’ya (LYY-Türk Telekom’un %55’ine sahip) kullandırılan OTAŞ kaynaklı yeni kredi için yaklaşık 107mn TL gerçeğe uygun bedel düşüş karşılığı sarfiyatı kaydedilmiştir. (LYY, OTAŞ kredisi için özel gayeli kurulan şirket).

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  İş Yatırım seçim sonrası olacakları inceledi

Son olarak, Banka’nın operasyonel masrafları bir evvelki çeyrekteki yüksek artışın (%24) akabinde bu çeyrekte %6 oranında düşerek karı desteklerken, iştirak gelirlerinden 250mn TL’lik gelir karı destekleyen öteki faktörler olmuştur.

Garanti Bankası’nın takipteki krediler rasyosu, 21bp artarak %5,02’ye yükselmiştir. Takibe düşen kredilerde değerli düşüş görülürken, tahsilatlarda bir ölçü artış görülmüştür. Öbür yandan, İkinci kademe kredilerin oranı bir ölçü düşerek %15,4 olmuştur. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı ise yüksek çeyreksel kar sayısına rağmen, kredilerdeki yüksek artış ve kurlardaki yükselişin tesiriyle %18,31’den %17,05’e gerilemiştir.

Banka, birinci çeyrek sonuçları akabinde, 2019 yılı beklentilerinde şimdi değişikliğe gitmemekle birlikte, %5’lik TL kredi büyümesi ve %10-13 bandında olan net fiyat ve kurul gelirleri artış oranında revizyon muhtaçlığı olabileceğini belirtmiştir. Ayrıyeten banka 2. çeyrekte mevduat maliyetlerindeki artışın tesiriyle kredi mevduat makasında birinci çeyreğe göre düşüş kaydedilebileceğini tabir etmiştir.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Şişe Cam da mali tablolarını açıkladı, teklif: “TUT”

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

ParaAnaliz’in özgün haber ve yorumları için bizi Facebook’ta takibe alın. Sayfamız Bilgeekonomist

Yorum yapın