Arçelik: Sıkıntı yılda, piyasayı şaşırtan kar

Piyasa beklentisinin üstünde net kar

 Arçelik 1Ç19’da piyasa beklentisinin %18 üstünde 225mn TL net kar açıklamıştır. Açıklana kar sayısı bizim beklentimiz olan TL 224mn TL ile uyumludur.

 Yıllık olarak bakıldığında, gelirlerdeki yıllık %31 ve FVAÖK’teki yıllık %34 artış, daha yüksek gerçekleşen net finansal sarfiyat ve vergi sarfiyatına karşın, net karın yıllık %27 artmasını sağlamıştır. Operasyonel olmayan kalemlerin ayrıntısına bakıldığında, Arçelik kur farkı geliri sebebiyle 195mn TL net öteki gelir, (1Ç18’de 137mn TL) ve 394mn TL net finansal sarfiyat kaydetmiştir. (1Ç18’de 357mn TL net finansal gider).

 Arçelik 4Ç18’de beklentilerle uyumlu olarak, yıllık %31 artışla 6,902mn TL gelir elde etmiştir. Gelir artışında milletlerarası organik büyüme ve TL’nin bedel kaybı tesirlidir. Arçelik milletlerarası gelirleri yıllık %39 büyüme kaydetmiştir.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  SABAH Bülteni:  Fed açıklaması ve ötesi

Yurtdışındaki büyümede %9.1 organik büyüme ve %30.1 olumlu kur tesiri mevcuttur. Türkiye tarafında şiddetli piyasa şartlarına rağmen gelirler yıllık %15 artmıştır.

Şirketin brüt kar marjı, plastik ve metal fiyatlarının devam eden düşüşün etkisyle yıllık olarak 1.2 puan artarak %32.4 olmuştur.

Ancak şirketin faaliyet masrafları beyaz yaka maaş artırımları nedeniyle yıllık %40 artmış ve faaliyet masraflarının satışa oranının 1Ç18’de %24.3’ten 1Ç19’da %26’ya yükselmesine neden olmuştur. Bu sebeple şirketin faaliyet kar marjı yıllık 0.5puan daralmıştır. Arçelik 1Ç19’de beklentilerin %5 üstünde 694mn TL FVAÖK kaydetmiştir. FVAÖK marjı olan %10.1, yıllık 0.3puan artarken UFRS-16 standartlarının FVAÖK marjına katkısı 100bps’tir.

 Arçelik’in işletme sermayesinin gelire oranı düşmeye devam etmiş ve 1Ç18’de %27.3 olmuştur. (1Ç18: %31.6)

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Garanti Bankası için teklif:  “EKLE”

2019 amaçlarında üst taraflı revizyon

 Arçelik daha evvel %25 olan 2019 ciro büyüme kestirimini %25-30 aralığına ve 3.3-3.7mlr TL aralığında olan FVAÖK beklentisini 3.7-4.2mlr TL’ye ve FVAÖK marjı gayesini ise %10.5’ten %11.5 düzeyine yükselmiştir. Uzun vadeli FVAÖK marj amacını ise %11’den %12’ye yükselmiştir. Şirket 2019’da beyaz eşya satışlarının küresel olarak yaklaşık %2 adetsel büyümesini, Türkiye’de ise %10 daralmasını öngörmektedir.

Olumlu piyasa tesiri bekliyoruz

 Arçelik’in net karı ve FVAÖK marjı güçlü ve beklentilerin üstündedir. 1Ç19 sonuçlarının pay tesirinin olumlu olacağını kıymetlendiriyoruz.

Garanti Yatırım raporundan alıntıdır

Yorum yapın