AYGAZ: Teklif EKLE

Aygaz’ın 2019 yılı birinci çeyreğinde net periyot karı 10,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 4,5mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 6,2mn TL hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, iştiraklerden kaydedilen masrafın daha düşük gerçekleşmesi tesirli olmuştur.

Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri, satış ölçüsündeki %4’lük gerilemeye rağmen, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %14 oranında artarak 2.351mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %11’lik görece düşük artışın tesiriyle %57,8 oranında artmış ve 209,8mn TL’ye yükselmiştir. Başka taraftan operasyonel sarfiyatlar tıpkı devirde %21 oranında artarken, başka faaliyetlerden gelirler 6,4mn TL’den 0,5mn TL’ye gerilemiştir. Böylelikle faaliyet karı 1Ç2018’deki 22,5mn TL’den 1Ç2019’da 67,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü 38,3mn TL’den 98mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da %1,9’dan%4,2’ye yükselmiştir.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Akbank:  Karlarda gerileme sizi yanıltmasın

Diğer taraftan, Tüpraş’ın (Aygaz Tüpraş’ta %10,2 dolaylı hisseye sahip) bu çeyrekte ziyan kaydetmesine bağlı olarak iştiraklerden 1Ç2018’deki 40,2mn TL’lik gelirin bilakis 1Ç2019’da 8,8mn TL masraf kaydedilmiş ve bu durum bu çeyrekte düşük kar elde edilmesinde ana etken olmuştur. (Tüpraş’ın negatif tesiri 1Ç2019’da 40mn TL olurken, başka iştirak Entek ise 30mn TL olumlu katkı sağlamıştır. 1Ç2018’de Tüpraş ve Entek’in katkıları sırasıyla 37mn TL ve 2mn TL idi.) Finansman tarafında da sarfiyatlar 19,6mn TL’den 44,6mn TL’ye yükselerek karı baskılamış ve net periyot karı 5mn TL’lik vergi sarfiyatı sonrasında 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir evvelki yılın birebir devrinde 55,4mn TL net periyot karı kaydetmişti.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Garanti Bankası için teklif:  “EKLE”

Tüpraş kaynaklı zayıf birinci çeyrek sonuçlarına rağmen, operasyonel karlılıktaki toparlanmaya bağlı olarak Aygaz’la ilgili “EKLE” teklifimizi koruyor ve amaç pay fiyatını da yüksek temettü ödemesine istinaden düzelterek (hisse başı 1,2866TL brüt temettü) 14,11TL olarak belirtiyoruz.

Ziraat Yatırım raporundan alıntıdır

Yorum yapın