BİM: Satışlarda büyüme tatmin  edici değil

Rate this post

Brüt satışlardaki istikrar devam ediyor 

BIM’in 1Ç19’da brüt satışları beklentilere paralel olarak gerçekleşmiştir. Birebir mağaza satış yıllık büyüme, birebir mağaza sepet hacmi ve tıpkı mağaza trafik indikatörleri sırasıyla, %18,6, %17,9 ve %0,6 oranlarında nispi olarak zayıf artış göstermiştir. Şirket tarafından satış göstergelerindeki minimal artışlar ile ilgili beklenmedik bir gelişmenin muhtemel olmadığı belirtilmiştir. Ek olarak 2019 yılı satışlarındaki artış beklentisi %25 olarak devam etmektedir.

FAVÖK ve marjlar

1Ç19’da gerçekleşen %4,7’lik FAVÖK marjı, yıllık beklenen %5’lik orana nazaran zayıf kalmıştır. Bu durumun ana sebebi hükümetin başlatmış olduğu enflasyonla gayret kampanyası kapsamında yapılan “düşük fiyatlama” siyaseti olmuştur. Lakin, ikinci çeyrekte fiyatların bir ölçü artırılması ile 2Ç19’da marjların da yükselmesini beklemekteyiz. Şirket de yıllık öngördüğü %5 marj oranını korumaktadır. Yıllık kira maliyetlerinin (toplam faaliyet masraflarının %19’u ve yıllık satışların %2,5’i) %18,7 olan enflasyon oranından düşük, %15 düzeyinde artış göstermesi beklenmektedir. Ancak bu artış TÜFE’nin gerisinde kalmasına karşın perakende bölümündeki birtakım firmaların kira masraf artışlarından (yaklaşık %12), bir ölçü yüksek gözükmektedir.

Yatırım harcamaları ve yeni mağaza açılışları

Şirketin %10’luk yıllık mağaza bazlı büyüme maksadı devam etmekte ve şirket 2019 yılı içerisinde 732 mağaza (30 adet FİLE market amacı dahil) açılışı planlamaktadır. 2019’daki yatırım masrafları, yeni depo satın alımları doğrultusunda toplam 1,1 milyar TL kıymetinde beklenmektedir. Evvelki periyotlara nazaran yatırım harcamalarında beklenen bu artışın 2020 yılında 800 milyon TL’ye gerilemesi beklenmektedir.

Şirketin memleketler arası operasyonları 

Mısır’daki şiddetli iş ortamı ve az sayıda mağaza açılışından ötürü (yeni açılan mağaza sayısı:1, toplam: 301) idare büyümenin yavaş devam edeceği öngörüsünde bulunmaya devam etmektedir. Mısır operasyonları 1Ç19’da FAVÖK bazında negatif olarak gerçekleşirken, şirket yeni bir sermaye artırımı mümkünlüğü olduğunu paylaşmıştır. Lakin muhtemel artırım fiyatının BIM’in bilançosunu negatif etkileyecek boyutta olmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan Fas faaliyetleri müspet FAVÖK üretmekte ve yeni açılan 14 mağaza (toplam 456 mağaza) idarenin Fas için belirlemiş olduğu büyüme beklentilerini karşılamaktadır.

Sonuç

1Ç19’da marjların beklenenden düşük açıklanmasından ötürü, yılbaşından bu yana şirket payları endeksin %10,9 altında performans göstermiş olup, bu durumun pay senedi performansına yansımış olduğunu düşünüyoruz. Şirket yıllık yaklaşık 1 milyar TL hür nakit üretimi ve borçsuz bilanço yapısı ile operasyonlarına güçlü bir biçimde devam etmektedir. Öte yandan, tıpkı bölümde, benzeri marj ve büyüme oranlarına sahip olan rakipleri Migros (FD/FAVÖK – 7.3x) ve ŞOK (FD/FAVÖK – 4.6x) ile karşılaştırıldığında FD/FAVÖK oranında 10x ile daha yüksek bir kıymetten süreç gördüğünü söyleyebilir, ortadaki farkın giderek yakınlaşacağını öngörmekteyiz.

Gedik Yatırım şirket ziyaret notu

Yorum yapın