ENKA İnşaat:  Teklif: EKLE,  Hedef Fiyat:  TL 6,30

Enka İnşaat’ın ana paydaşlık net devir karı 2019 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki yılın birebir devrine nazaran %68,1 oranında artarak 835mn TL’ye yükselmiş ve hem piyasa beklentisi olan 502mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 421mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek yeterli bir manzara sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada taahhüt tarafındaki beklentimizden daha düzgün performans ile yatırım faaliyetlerinden kaydedilen net 391,4mn TL’lik gelir tesirli olmuştur.

Enka’nın toplam satış gelirleri, mühendislik ve güç kümesinin yüksek hasılatının tesiriyle son çeyrekte bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran %41,3 oranında artarak 2.964,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın tesiriyle yalnızca %4,6 oranında artarak 761,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel masraflar tıpkı periyotta %42,2 oranında artarken, öbür faaliyetlerden 1Ç2019’da 14mn TL sarfiyat kaydedilmiş ve faaliyet karı da %6,7 oranında azalarak 601,1mn TL’ye inmiştir.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Akbank:  Karlarda gerileme sizi yanıltmasın

Grubun FAVÖK’ü ise %3,2 oranında artarak 753,5mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise 1Ç2018’deki %34,8’den 1Ç2019’da 25,4’e gerilemiştir.

Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat kümesi kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 1Ç2018’de kaydedilen 20,5mn TL’lik net masrafa rağmen 1Ç2019’da 391,4mn TL gelir kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat’ın devir karındaki yükselişte ana etken olmuştur.

Enka İnşaat’ta birinci çeyrekte en olumlu katkıyı 534mn TL’lik devir karı ile mühendislik ve inşaat kümesi kaydederken, Gayrimenkul tarafı da kümenin kar artışını olumlu etkilemiştir. Başka taraftan güç segmenti devir karı ise 1Ç2018’deki 245mn TL’den 1Ç2019’da 120mn TL’ye gerilemiştir. EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi’nin 2019 yılı başında sonlanması güç tarafında karlılığa olumsuz tesir edecektir.

BAŞKA BİLMİŞ YAZI :  Trump-Xi Tepesinden Uygun Haber: ABD-Çin Ticaret Müzakereleri Yine Başlıyor

Kaynak:  Ziraat Yatırım

NOT:  15  Mayıs’ta yayınlanmıştır

Yorum yapın