Yeni pay stratejisi: Maksat getiriler düşüyor!

Rate this post

Makro kestirimlerde değişiklik ve risksiz faiz oranında artış

Temel makro göstergelerimize ait varsayımlarımızda değişiklik yapıyor ve bunları pay değerlemelerimize yansıtıyoruz. 2019 yılına dair makro varsayımlarımızda yaptığımız değişiklikler şu biçimde: (1) Ekonomik büyüme iddiamızı %1,6’dan %1,3’e indirdik; (2) enflasyon iddiamızı %16,6’dan %16’ya revize ettik; (3) yılsonu dolar/TL varsayımımızı 5.98’den 6,19’a yükselttik; (4) 10 yıllık gösterge tahvil faizi iddiamızı %15,5’ten %17,5’e artırdık ve (5) daha evvel %15,5 olan risksiz faiz oranı varsayımımızı %18 olarak güncelledik.

Hedef getiri varsayımlarımızda ortalama %6,8 düşüş

Tahminlerimizdeki değişiklikler sonrasında maksat getiri iddialarımız ortalama olarak bankalarda %15,9, gerilerken, sanayi şirketlerinde %2,3 arttı. Sanayi şirketlerindeki amaç bedel artışının ana nedeni tartısı yüksek olan Tüpraş’ta yapılan temel ayarlama olup, Tüpraş haricindeki sanayi şirketlerinde amaç kıymetlerimiz %1,7 azalış göstermiştir. Sanayi şirketlerindeki maksat bedellerinin azalmasının bankacılık bölümünden az olmasının ana nedeninin ise bankaların değerleme modellerinin faizlere çok daha fazla hassas olması ve şirketlerin bir birçoklarının ihracata dayalı gelirlerinden ötürü kıymetlerini daha fazla koruyabilme özelliğine sahip olmasını vurgulamakta yarar var.

Model Portföy ve teklif (tavsiye kararı) değişiklikleri

Yaptığımız değerlemelerden elde ettiğimiz cazip sonuçlara ek olarak portföy; (1) nakit akışları yurtiçi ekonomik şartlardaki yavaşlamaya dirençli (Otokar, Tekfen, Tofaş, Türk Telekom, Migros), (2) yıl boyunca görece güçlü kâr momentumu yakalaması mümkün (Otokar, Petkim) ve (3) son fiyatları itibariyle çeşitli şirket özelindeki nedenlerle çok iskontolu durumda olan paylardan oluşturulmuştur. Migros ve Yapı Kredi, yurtiçi piyasanın olağanlaşmasını sağlayacak muhtemel bir geri dönüş senaryosunda portföyümüzdeki en ucuz varlıklar pozisyonundadır. Öbür ayrıntı ve münasebetler Görsel 6‘da yer almaktadır. Ulusoy Elektrik için “Al” olan tavsiyemizi, payın son durum itibariyle bölüm fiyatının %3 altında süreç görmesi nedeniyle “TUT”a çekiyoruz.

Gedik Yatırım strateji raporundan alıntıdır

Yorum yapın